Hayvancılık Desteği Nedir?
Hayvancılık Desteği Nedir?

Türkiye’de tarım ve hayvancılığı geliştirmek ve tarım ve hayvancılık sektörüne teşvik amacıyla birçok uygulama yapılıyor. Bu uygulamalardan biri olan Hayvancılık için hibe desteği 2019 ve 2020 yıllarında da vatandaşlara snulacak. Bu projelerden biri olan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve teşviği için çiftçilere küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan ve kümes hayvanı alımı konusunda destekler yapılmaktadır. Projenin bir diğer amacı ise, kırsal kesimden kentlere göç eden çiftçilerin geri dönerek kendi bölgelerini kalkındırmalarına da destek olmaktır.